Fun4All, star, gedrag, beweging, school, werk
Fun4All & STAR methode

Sportiviteit - Teamwork - Acceptatie - Respect

STAR-Methode

Fun4All zet de STAR-methodiek in om de sociale competenties van de deelnemers te vergroten. Het gaat om bewustwording en gedragsverandering. We stimuleren hen om structureel te bewegen en de juiste keuzes te maken in omgang en gedrag naar derden met als uiteindelijk doel gedragsverandering te realiseren.
STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het programma is een initiatief van de Nederlandse Basketbalbond (NBB).

Sportiviteit passen we in onze trainingen toe in de breedste zin van het woord, dus niet alleen Fair Play, maar ook zaken als gezondheid, elkaar helpen en elkaar begroeten komen ruimschoots aan bod.

Teamwork betekent samenwerken, het tonen van sociaal gedrag en andere maatschappelijke gedragingen. De letters van het woord team gebruiken we ook in ons motto Together Everybody Achieves More. En dat is natuurlijk ook; als we samenwerken dan is de uitkomst van 1 + 1 meer dan 2.

Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden. Iemand respecteren zoals die persoon is ongeacht huidskleur, geloof, uiterlijk, sekse en geaardheid.

Respect staat voor het samenvatten van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag of met humor de spanning doorbreken. In het kort komt het erop neer dat we elkaar behandelen zoals jezelf graag behandeld wilt worden.

Inhoud STAR-methode

Puntsgewijs


Sociaal

 • Meer sociale omgangsvormen: beleefdheid, groeten, elkaar uit laten praten, luisteren, normen en waarden groepvolgen
 • Meer acceptatie verschillen: respect voor verschillen tussen mensen, geen discriminatie
 • Inzicht in groepsdynamica: Keuzegedrag, groepsdruk, spiegelgedrag, individualisering, plagen, pesten
 • Meer pro-sociaal gedrag: helpen, samenwerken, delen, troosten, rekening houden met elkaar, fair play
 • Weerbaarheid: aangeven van grenzen

Emotioneel

 • Meer inleven in anderen: begrijpen van verschillen, begrijpen van effecten op anderen
 • Meer empathie: emoties van anderen ervaren, begrijpen en hier
  pro-sociaal op reageren
 • Betere emotieregulatie/meer emotie-regulatie strategieën om op stressvolle situaties te reageren
 • Meer zelfvertrouwen


Cognitief

 • Meer kennis over verschil tussen pesten en plagen
 • Meer kennis over gevolgen pesten, sociale uitsluiting
 • Meer kennis over eigen rol in pest situaties
 • Meer kennis over strategieën om met stressvolle situaties om te gaan
 • Meer kennis over hoe anderen te kunnen helpen, betrekken en ondersteunen

Fysiek

 • Meer bewegen
 • Meer  plezier in bewegen
 • Sportief zijn
 • Minder overgewicht

Verwachte uitkomsten

 • Bewustzijn groepsdynamica en eigen rol in de groepsdynamica
 • Sociale competentie vergroting
 • Gedragsverandering: meer sociaal gedrag, minder individualisering, minder pesten, meer acceptatie verschillen
 • Meer empathie naar anderen en pro-sociaal gedrag
 • Betere emotieregulatie
 • Meer strategieën om met stressvolle situaties om te gaan
 • Meer plezier in bewegen
Fun4All, star, gedrag, beweging, school, werk, Roosendaal

Fun4All & STAR methode

Lees meer over deze methode

Doelgroepen

Onderwijs & bedrijfsleven

Wie zijn wij

Roel Stuifmeel & Thom Hilt

Projecten en referenties

Berichten van  klanten