Doelgroep

Fun4All biedt geweldige sportieve evenementen voor jong & oud.

Onderwijs

Op scholen krijgen leerlingen door middel van trainingen van Fun4all een positieve impuls tot maatschappelijk en sociaal bewustzijn.

Bedrijfsleven

Fun4All brengt sport en het bedrijfsleven
bij elkaar.

Onderwijs

Voor iedere groep of klas een programma op maat.

De De STAR-methode is een training die bijdraagt aan sociaal gedrag bij kinderen.
De training is gericht op het bewust maken van pestgedrag en/of ongepast gedrag. Het vergroten van respect in de omgang met elkaar en het accepteren van verschillen. Trainingen vinden plaats op school. Tijdens de lessen staan de STARwaarden centraal (Sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect). Eén trainer werkt herhaald met een klas jongeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om een informatie avond voor ouders en docenten te organiseren.

Doelgroepen in het onderwijs:

  • Bovenbouw van basisscholen: Leerlingen, docenten en ouders.
  • Middelbare scholen: Leerlingen, docenten en ouders.

Het doel van de STAR-methode in het onderwijs:
Bij leerlingen:
Vergroten van sociaal verantwoordelijk gedrag: Rekening houden met elkaar, acceptatie van verschillen, verbeteren van omgangsvormen, tegengaan pesten, sportief gedrag (lichamelijk en sociaal) en weerbaarheid.

Gezondheid en bewustwording horen hier ook bij.

Bij docenten:
Bewustwording van hun rol in het gedrag van kinderen. Welke gedrag wordt geaccepteerd/welk gedrag niet? Hoe wordt gereageerd en wat zijn daarvan de gevolgen? Handvatten bieden in groepsdynamica en omgang met moeilijke gesprekken.

Bij het docententeam:
Bewustwording van welke boodschap het team uitdraagt. Meer consequentie in het pedagogisch klimaat.

Bij ouders:
Inzicht in de training die hun kind heeft gehad. Bewustwording van hun eigen gedrag en de reacties hierop bij hun kind. Het maken van bruggen in hetzelfde handelen tussen onderwijs en ouders en/of voogd.


Methode:
STAR-methode: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect + maatwerk afhankelijk van de hulpvraag.

  • Ontwikkeld door Nederlandse basketbal bond
  • Beproefd en erkend

Werkvormen:
Sport, spel, interactieve groepsgesprekken, mind-maps, groepsafspraken over omgangsvormen, en voorlichting.

Elementen in training:
Plezier, humor, confrontatie, vertrouwen, bewustwording, kennis overdracht, ervaren van andermans positie.


Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact op voor een intakegesprek waarbij u exact kunt aangeven welke wensen er zijn. Wij bieden u indien gewenst een activiteit of programma op maat inclusief prijsopgaaf, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Bedrijfsleven

Voor ieder bedrijf of team een programma op maat.

Voor bedrijven heeft Fun4all het pakket “Bedrijf in Beweging” waarbij door middel van competenties een sportief evenement gekoppeld wordt aan het functioneren van een bedrijf, afdeling of groep collega’s.

De groepsdynamica binnen een bedrijf is vergelijkbaar met dat van een sportteam. Zonder teamwork zal een onderneming niet of minder succesvol kunnen zijn.

Onze coaches zijn als geen ander in staat om beide werelden bij elkaar te brengen.
Fun4all laat individuele kwaliteiten van iedere werknemer optimaal tot zijn recht komen binnen de STAR-methode.

Tijdens onze activiteiten komt door middel van sport aan het licht wat de rol is van een medewerker binnen het team en hoe de samenwerking in het collectief verbeterd kan worden.

Wanneer is teamtraining zinvol?

  • Ter motivatie van een groep/afdeling
  • Bewustwording van gedrag
  • Verbetering communicatie
  • Verbetering teamspirit
  • Optimalisatie samenwerking

Door middel van een activiteit van Fun4all slaat u meerdere vliegen in één klap: personeelsleden leren elkaar op een informele manier beter kennen en waarderen, samenwerking verbetert zowel buiten als op de werkvloer en de werknemer als individu zal door wat hij geleerd heeft zich beter kunnen profileren binnen het bedrijf met een extra dosis zelfvertrouwen.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek kan de werkgever aangeven welke wensen er zijn wat betreft de activiteit. Tevens kan worden aangegeven of er specifieke speerpunten van het bedrijf geadresseerd moeten worden tijdens de activiteit(en). Denk hierbij aan samenwerken, omgaan met tegenslagen, omgaan met plotseling veranderende omstandigheden, zelfredzaamheid, initiatief durven nemen, respect en verdraagzaamheid.

Voor elke bedrijf of team is er een activiteit of programma op maat.

Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact op voor een intakegesprek waarbij u exact kunt aangeven welke wensen er zijn. Wij bieden u indien gewenst een activiteit of programma op maat inclusief prijsopgaaf, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Fun4All, star, gedrag, beweging, school, werk, Roosendaal

Fun4All & STAR methode

Lees meer over deze methode

Doelgroepen

Onderwijs & bedrijfsleven

Wie zijn wij

Roel Stuifmeel & Thom Hilt

Projecten en referenties

Berichten van  klanten