Werkwijze

Sport is een bindend element voor onze maatschappij. Daarom vindt NOC*NSF het evenals Fun4all zeer belangrijk, dat de gehele Nederlandse maatschappij, van jong tot oud, wordt geïnspireerd door sport. Sport in welke intensiteit dan ook zorgt voor respect, vriendschap en verbroedering.

NOC-NSF

Fun4All organiseert sportieve evenementen waar plezier, waarden en normen hand in hand gaan. Onze specifieke aanpak zorgt voor één groot feest, waarbij iedereen bovendien met een boodschap naar huis gaat.

Fun4All regelt met plezier:
sportieve evenementen voor uw bedrijf, school, wijkorganisatie en recreatieve sectortrainingen, sportevenementen, clinics, sporttoernooien, demonstraties en zomertours.

Wij zijn toegankelijk voor elke doelgroep vanwege de prettige, laagdrempelige aanpak die we hanteren. Het koppelen van feel good momenten aan sociale competenties en/of het belang van een gezonde leefstijl werpt door onze werkwijze direct vruchten af.

Vanzelfsprekend stemmen we de intensiteit van de activiteit af op de doelgroep(en).
Zo biedt Fun4All voor elk wat wils.

STAR
De STAR-methode die wij hanteren is in opdracht van NBB (Nederlandse Basketbal Bond) ontwikkeld en is volledig gericht op onderstaande kernwaarden:

S = Sportiviteit
T = Teamwork
A = Acceptatie
R = Respect

De STAR-methode is een belangrijke pijler van onze activiteiten, waarmee maatschappelijke thema’s op een speelse manier onder de aandacht worden gebracht.