Lespakket “Jezelf de baas”

jezelf de baasTrainen van de sociale vaardigheden, waarbij vaardigheden die de maatschappij van je verwacht worden ingebed in speelse activiteiten. Zelfweerbaarheid en zelfbeheersing (op het gebied van vertrouwen, veiligheid en seksualiteit) staan tijdens deze les centraal.

Bij het het Jezelf de baas pakket is het uitgangspunt dat jongeren met een bepaalde gedragsproblematiek leren door te doen en te beleven. De hieruit voortvloeiende ervaringen zetten zij om in leermomenten en passen deze vervolgens toe in het dagelijks leven.

Om deze effecten te kunnen bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van een intensief bewegingsprogramma gecombineerd met het bijbrengen van normen, waarden en/of sociale vaardigheden:

  • Weerbaarheidstraining
  • Agressieregulatie
  • Beïnvloeding van groepsdynamische processen
  • Observatie van gedrag en gedragingen
  • Zelfredzaamheid en zelfbeheersing

Na iedere les of workshop wordt per leerling een individuele gedragsrapportage bijgehouden binnen een beveiligd online coaching systeem. Docenten en/of hulpverleners krijgen een persoonlijke code om zo de ontwikkeling van de leerlingen op de voet te kunnen volgen.

De uitvoering van het Action Learning programma wordt gedaan door gediplomeerde psychomotorische therapeuten, bewegingsagogen, pedagogen en gedragswetenschappers.

Het Action Learning programma is reeds zeer succesvol gebleken en wordt momenteel op verschillende locaties in Rotterdam binnen onderwijs opvang voorzieningen toegepast.