Bedrijf in Beweging

bedrijf in beweging schotsVoor bedrijven heeft Fun4all het pakket “Bedrijf in Beweging” waarbij door middel van competenties een sportief evenement gekoppeld wordt aan het functioneren van een bedrijf, afdeling of groep collega’s.

De groepsdynamica binnen een bedrijf is vergelijkbaar met dat van een sport-team. Zonder teamwork zal een onderneming niet of minder succesvol kunnen zijn.

Onze coaches zijn als geen ander in staat om beide werelden bij elkaar te brengen.
Fun4all laat individuele kwaliteiten van iedere werknemer optimaal tot zijn recht komen binnen het T.E.A.M.

T.E.A.M. = Together Everybody Achieves More!)

Tijdens onze activiteiten komt door middel van sport aan het licht wat de rol is van een medewerker binnen het team en hoe de samen-werking in het collectief verbeterd kan worden.

Wanneer is teamtraining zinvol?

  • Ter motivatie van een groep/afdeling
  • Bewustwording van gedrag
  • Verbetering communicatie
  • Verbetering teamspirit
  • Optimalisatie samenwerking

Door middel van een activiteit van Fun4all slaat u meerdere vliegen in één klap: personeelsleden leren elkaar op een informele manier beter kennen en waarderen, samenwerking verbetert zowel buiten als op de werkvloer en de werknemer als individu zal door wat hij geleerd heeft zich beter kunnen profileren binnen het bedrijf met een extra dosis zelfvertrouwen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kan de werkgever aangeven welke wensen er zijn wat betreft de activiteit. Tevens kan worden aangegeven of er specifieke speerpunten van het bedrijf geadresseerd moeten worden tijdens de activiteit(en). Denk hierbij aan samenwerken, omgaan met tegenslagen, omgaan met plotseling veranderende omstandigheden, zelfredzaamheid, initiatief durven nemen, respect en verdraagzaamheid.